Malding - Komplexná správa budov

Nebytové priestory
 • Zabezpečujeme Facility Manažment profesionálnym personálom
 • Zabezpečenie všetkých druhov odborných prehliadok a skúšok
 • Nepretržitá prevádzka a údržba technologických zariadení, stavebných častí objektu a spoločných
  priestorov podľa projektovaných parametrov, platných prevádzkových predpisov a pokynov vlastníka
 • Stavebné úpravy podľa požiadaviek klienta
 • Zabezpečenie upratovacích služieb vo vlastnej réžii
Bytové domy
 • Zabezpečenie kompletnej spravy bytových domov
 • Certifikovaný správca bytových domov
 • Profesionalne preškolený personál
 • Zabezpečenie upratovacích služieb vo vlastnej réžii
 • Zabezpečenie všetkých druhov odborných prehliadok a skúšok
 • NON-STOP havarijna služba